• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
işveren işten çıkmanız için baskımı uyguluyor?

işveren işten çıkmanız için baskımı uyguluyor?

Oy Kullan

Merhabalar hayat boyunça edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum sizin açınızdan yararlı olmasını temenni ediyorum.

İş veren işçiye tazminat ödememk için baskı uyguluyor

Öncelikle belirtmek istiyorum hiçbir işki işten kovulmak için çaba göstermez işçiye hak etmediği ücret ödenirse haklı bir sebep olarak işten çıkmak ister tazminat onun hakkı olduğu için tazminatsız işten ayrılmak istemez.

İşverenlerene göre bir günlük harçlığı olan tazminatı ödememek için elinden geleni yapar genelleme yapmıyorum ama bu durum sıksık karşılaşılan bir olaydır.

Öncelikle işveren işçiyi dinlemelidir neden işten çıkmak için uğraştığını neden bu yollara başvurduğunu sormalıdır hatayı önce iş şartlarında ve ödenen maaşta aramalı ön yargılı olmamalıdır.

İş kanununda işverene yeterince hak tanınmıştır kanunlar gelende iş veren tarafındandır.

Arkadaşlar eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız öncelikle işkanunu okumanızı tavsiye ediyorum işveren sizin açığınızdan faydalanıp tazminat ödemeden sözleşme fesih yapa bilir.

İşveren baskı uyguluyorsa neler yaplmalıyız?

Arkadaşlar iş veren baskı uyguluyorsa pes etmeyin hakkınız olan tazminattan vaz geçmeyin kanunlar işverenin nekadar yanında olsada aynı kanun maddeleri işçiye bazı haklar tanımıştır .

Size neden az zam yapıldığının nedeneni öğrenin örneğin size fazla rapor alıyorsun fazla hasta oluyorsun diye bilir bu  sizin yasal hakkınızdır işveren size nekadar inanmasa bile fazla rapor almak işten işverene fesih hakkı vermez.

Yalnız aralıksız 6 hafta rapor süresi sonrası rapor sürenizin bitmesini beklemeden fesih yapa bilir ama kıdem tazminatınızı ödemek zorundadır.

Aralıklarla alınan raporlar bu maddeye girmiyor

sık sık rapor alma diğer makalemizde detaylı olarak anlatılmıştır makaleyi okumak için tıklayınız

Unvanımı, iş tanımımı ve maaşımı negatif yönde değiştirdilermi?

4857 sayılı İş Kanununun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. Maddesinde bahsettiğiniz işin şeklinin değiştirilmesi işçinin haklı sebeple fesih hakkını doğurur.

Fakat aynı kanunun 22. Maddesi işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşçi bu durumda 17 ile 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. İş Kanununu taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir demektedir.

Ayrıca çalışma koşullarında ki değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz denmektedir. Sözleşmeniz değiştirildiği zaman sözleşmenizi haklı sebeple fesih hakkınız vardır.

KIDEM TAZMİNATININ ÖDENEBİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

1475 sayılı eski İş Kanunu’nun bugün yürürlükte olan 14. maddesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma şartları şöyle sıralanabilir:

 •  4857 Sayılı İş Kanuna tabi bir işçinin bulunması,
 • İşçinin o işveren emrinde en az bir yıl çalışmış olması,
 • İş akdinin, İş Kanununda belirtilen biçimde sona ermesi,
 •  İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin II numaralı bendinde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri nedenlerle dışında hizmet akdinin feshedilmesi durumunda,
 •     İşçi tarafından 4857 Sayılı İş Kanunun 24. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,
 •     Muvazzaf askerlik hizmetinin ifası için iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,
 •     İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme alması amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda,
 •     Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi rızası ile iş akdini sona erdirmesi durumunda,
 •     İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması durumunda

 

 • Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır
 • 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu maddeyi şöyle açabiliriz

 

 •       Kadın ya da erkek en az 4500 günü olanlar, işlerinden ayrılıp evlerinde emekliliği beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işyerlerinden kıdem tazminatlarını alıp ayrılabilirler
 •      İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, emeklilik yaşlarını beklemek için SGK’dan yazı alıp işverene vererek aynı gün işi bırakıp işyerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.

YAZAR HAKKINDA

Sanalrisk Sanalrisk İnternet üzerinde araştırma ve öğrenme konusuna merak salmış bir yazarım. Yazmayı, öğrenmek ve öğretmek için yapıyorum. Yanıltıcı bilgilerden kaçınıyorum. Araştırarak ve kesin bilgiler paylaşıyorum.
Sosyal Medyada Paylaşın:
izmir escort escort izmir izmir escort bayan bodrum escort

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Google+